Certifikat Excellent SME Slovenia.

Ponovno smo prejemniki certifikata Excellent SME Slovenia.

 

 

S tem certifikatom našim poslovnim partnerjem in strankam ponosno sporočamo, da smo si s svojim delom zaslužili priznanje za verodostojnost, ki v poslovnem svetu prinaša večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja naše odlične in etične poslovne običaje.

 

Osnova za pridobitev tega nam zelo pomembnega certifikata je bonitetna ocena, ki mora biti 6 ali več in redni monitoring družbe COFACE Adriatic, ki to bonitetno poročilo izdela. Ob vsem tem pa je moral naš promet biti v lanskem letu višji od 25. 000 EUR.

 

Bonitetna ocena je rezultat finančne analize podjetja, ki upošteva spoštovanje rokov plačil in bodoče poslovno tveganje zaradi možnosti insolventnosti v naslednjih 12-ih mesecih. Neprekinjen monitoring, oziroma nadzor podjetja pa nam zagotavlja kredibilnost v domačem in tujem poslovnem okolju.

 

Glavni namen tega certifikata, ki sovpada z EU direktivami, je torej promocija uspešnih malih in srednje velikih podjetij, varnega poslovanja, dobrih poslovnih praks in povečevanje transparentnosti trgov.

 

S tem certifikatom je tudi Marnit dobil tri stebre zaupanja! Zaupanja vredno, zanesljivo in varno podjetje.

 

Ob tem bi se radi zahvalili našim zaposlenim, strankam in poslovnim partnerjem, saj smo le skupaj in z vašo pomočjo lahko prišli do rezultatov, ki so nas znova nagradili s certifikatom Excellent SME Slovenia.